اطلاعیه فروشگاه

این سایت با هدف کمک به ترویج و گسترش علوم مختلف ایجاد شده است،امیدواریم بتوانیم نیاز بازدیدکنندگان محترم را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت پاسخگو باشیم.

دانلود پاورپوینت گونه زايي ژنتيكي

دانلود پاورپوینت   گونه زايي ژنتيكي   فهرست مطالب   1- مقدمه        2- جمعيت باز، جمعيت بسته      3- جمعيت بنيانگذار                   4- باز تربيتي كروموزومي           5- جهش        11- نتيجه 6- ژن Eda ماهي آبنوس 7- ژن kitlge 8- ژن  opsin 9- پيامدهاي تغ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت كلن كردن ژن

دانلود پاورپوینت    كلن كردن ژن   مراحل كلن كردن ژن   .1استخراج ژن مورد نظر .2انتقال ژن مورد نظر به ناقل مناسب .3انتقال ناقل نوتركيب به درون سلول ميزبان .4گزينش سلول هاي تراريخت شده .5تكثير سلول هاي تراريخت شده       اهداف كلونينگ   .1توليد انبوه يك پروتئين مثال:انسولين انساني    هرمون رشد انساني   اينترفرون  واكسن هپاتيت B   اينترلوكين  اريتروپوئ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(1):