اطلاعیه فروشگاه

این سایت با هدف کمک به ترویج و گسترش علوم مختلف ایجاد شده است،امیدواریم بتوانیم نیاز بازدیدکنندگان محترم را با کمترین هزینه و بهترین کیفیت پاسخگو باشیم.

دانلود فایل ورشکستگی

دانلود فایل ورشکستگی   ورشكستگي :                                                                 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود فایل استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن

 دانلود فایل استقلال قضايي در نظام حقوقي اسلام و اهميت آن   مقدمه: مردم در آغاز يك دسته بودند و اختلافي در ميان آنها وجود نداشت كم كم دسته ها و قبايل بوجود آمدند و چون كه بخاطر گذراندن زندگي روزمره با يكديگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهايي در ميان آنها پديدار شد كه بايد رفع خصومت مي‌شد. هر گاه اختلاف در ميان خانواده بود رييس خانواده رفع خصومت مي‌كرد و اگر بين دو نفر در اجتماع اختلافي پيش مي‌آمد ابتدائاً ممكن بود طرفين خودشان تواف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود فایل سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران

 دانلود فایل سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران مقدمه : در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود تحقیق سند و انواع آن

دانلود تحقیق سند و انواع آن               مقدمه   بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن  تعریف سند و انو اع آ ن   انواع سند شرایط سند رسمی فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد فصل دوم – صدور اجراییه مبحث اول – عملیا ت اجرایی فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد ابلا غ اجراییه مبحث دوم – ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه اسناد د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

دانلود تحقیق تاريخچه برنامه هاي اصلاح نظام اداري در كشور

دانلود تحقیق تاريخچه برنامه هاي اصلاح نظام اداري در كشور               وضعيت سيستم اداري کشور ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي    نظام اداري بي هيچ ترديدي مهمترين نظام سياسي هر کشور است به نحوي که هر گونه پيشرفت و توسعه جامعه منوط به عملکرد سالم و سازگار اين نظام است. قبل از دوره قاجاريه نظام اداري ايران تحت تأثير نظام شاهنشاهي اداره مي گشت و فاصله عميق ميان دربار و مردم، هر گونه تغييري را در نطفه خفه مي ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان
تعداد صفحه(1):